Xiamen ITG Group Corp., Ltd. Logo
Xiamen ITG Group Corp., Ltd. Logo
財務會計長 trưởng phòng kế toán (越南籍)
Full-timeNegotiableVietnam - UOA Tower, Số 6 đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 胡志明市7郡
Xiamen ITG Group Corp., Ltd.
Refresh at 10 days ago 410 views

Job Responsibilities

1.負責公司全面財務會計工作; Phụ trách các công việc tài vụ kế toán của công ty 2.根據越南相關法律要求及公司制度完成財務初始化建設; Thực hiện thiết lập các vấn đề tài vụ căn cứ theo pháp luật và chế độ của công ty 3.負責組織編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表 Chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính kế toán có liên quan như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thu chi, v.v. 4.負責公司的各項債權、債務及單位和個人往來的清算工作; Chịu trách nhiệm quyết toán các khoản nợ và các giao dịch của đơn vị và cá nhân của công ty 5.個人/公司所得稅、增值稅等相關稅務、保險申報及結算 Kết toán thuế thu nhập cá nhân/doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác có liên quan, kê khai và quyết toán bảo hiểm 6.負責會計審計及檔案、憑證、賬簿、報表的裝訂和保管工作 Chịu trách nhiệm kế toán, kiểm toán , lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo 7.負責組織月/季度/年度財會工作會議 Chịu trách nhiệm tổ chức họp công tác kế toán hàng tháng/quý/năm 8.負責編制、填報母公司要求的各類財務報表等; Chịu trách nhiệm chuẩn bị và điền vào các báo cáo tài chính khác nhau theo yêu cầu của công ty mẹ 9.公司制度要求的其他財務部門相關職責; 協調與稅務局等相關職能部門的關係,並與公司各部門之間溝通與配合,及時完成領導交辦的其他工作 Các trách nhiệm liên quan khác của bộ phận tài chính theo yêu cầu của hệ thống công ty; Phối hợp tốt mối quan hệ với cơ quan thuế và các phòng ban chức năng có liên quan, liên hệ và hợp tác với các phòng ban trong công ty, hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao III. Chế độ phúc lợi 福利制度 社會保險、年終獎、晉升、培訓、生日禮金、節日禮金等,具體薪酬待遇面議。Chế độ bảo hiểm xã hội, thưởng cuối năm, thăng chức, đào tạo, tiền quà sinh nhật, tiền quà ngày lễ, v.v. Mức lương và chế độ đãi ngộ cụ thể có thể thỏa thuận. Địa điểm làm việc 工作地點 UOA Tower, Số 6 đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 胡志明市7郡

Job Requirements

1. 誠實守信,人品端正,具有團隊協作精神。; Trung thực và đáng tin cậy, nhân cách tốt và tinh thần làm việc nhóm 1.專業能力強,獲得越南相關部門頒佈的《會計長證書》及其他資格證書; Có năng lực chuyên môn vững vàng, có “Chứng chỉ Kế toán trưởng” và các chứng chỉ năng lực khác do các ban ngành liên quan của Việt Nam cấp; 2.熟悉越南《稅法》、《會計法》、《投資法》等相關法律,以考慮公司利益為原則,做好本職工作; Nắm vững "Luật thuế", "Luật kế toán", "Luật đầu tư" và các luật liên quan khác của Việt Nam, lấy lợi ích của công ty làm nguyên tắc, làm tốt công việc của mình 3.良好的中文溝通及公文彙編能力; Thành thạo tiếng Trung 4.熟練掌握辦公軟體及設備操作技能; Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và kỹ năng tin học văn phòng 5.大專或大學畢業及會計相關專業。 Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến kế toán

Required Languages

Vietnamese, English, Mandarin

Job Details

Position type

Finance Manager

Experience

3~5 years

Similar jobs

People also viewed